akciová cena: 3.020€ / pôvodná cena: 7.550€ (s DPH)