akciová cena: 1.032€ / pôvodná cena: 2.580€   cena s DPH