akciová cena: 1.780€ / pôvodná cena: 4.452€ (s DPH)