akciová cena: 1 346€ / pôvodná cena: 2 244

BOP 220