Stôl: akciová cena: 679€ / pôvodná cena: 1.698

Stolička: akciová cena: 413€ / pôvodná cena: 1.032